Filter Performance Tests

De werking van een filter bepaalt het uiteindelijke succes van waterbehandeling.  In het geval van een  Ballast Water Treatment System (BWTS) bepaalt het filter het succes van de tweede behandlingsstap (zoals UV behandeling of toevoeging van chloor). MEA-nl’s uitgebreide ervaring met het toevoegen van, en het testen met,  natuurlijk sediment is zeer waardevol gebleken bij het testen van filtersystemen binnen en buiten de ballastwater industrie.

Maaswijdtes bij veelgebruikte filters variëren tussen 5 en 60 micron. Ook de gebruikte flow rates variëren sterk per filter.  MEA-nl heeft verschillende filter tests uitgevoerd voor alle belangrijke filterfabrikanten binnen de ballastwater markt. Ook buiten deze industire is MEA-nl actief, zoals in de off-shore en waterbouwsector.

Met drie zeer verschillende ecoystemen met een duizelingwekkende variatie aan sediment ‘om de hoek’, kan MEA-nl elk denkbare uitdagende test voor uw filtersysteem realiseren.  De veelheid en variatie aan sediment, organisch materiaal zien wij elke dag terug in het gehalte Total Suspended Solids (TSS) bij onze testen.

Onze nauwe samenwerking met Van Oord heeft ons nog meer gedetailleerde vakkenis opgeleverd over de bepalende succesfactoren bij filtersystemen.

Project in het kort

Project Filter Performance testen
Opdrachtgever Verschillende filter fabrikanten, van Oord
Type systeem Filtratie met verschillende maaswijdten
Uitgevoerd door MEA-nl Filter effectiviteitstest aan boord van onze test faciliteit en ons Hydro-Biologisch Laboratorium
Relevante regelgeving Ballast Water Convention en specifieke wensen van de klant
Realisatiedatum 2012-2018 en continu