Privacyverklaring

MEA-nl B.V. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 1 juni 2018.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van MEA-nl BV gevestigd te Den Oever, Haventerrein 1-A 1779 GS Nederland. In deze verklaring verder te noemen als ‘MEA-nl’.

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), maar ook over gegevens die we registreren zonder uw medeweten, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze producten of diensten.

Gegevens die we opslaan

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

  • NAWTE (naam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoon, e-mailadres) en bedrijfsnaam.

Hoe we u informeren over onze producten en diensten

Wij kunnen u, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten via alle gangbare media: bijvoorbeeld per post, e-mail, (digitale) nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden van gegevensverwerking

MEA-nl verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren:

  • Registreren van primaire klantgegevens (NAWTE) via het contactformulier op onze site en via uw aanmelding voor onze nieuwsbrief;
  • Klantgegevens wanneer u een zakelijke relatie met ons aangaat, financiële gegevens (zoals IBAN);
  • Bezoekgegevens die wij registreren als u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen.

Ook bewaren we deze gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Als u lid wordt van een van onze nieuwsbrieven, bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft. Voor het contactformulier hanteren we een bewaartermijn van een half jaar, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging en uitwisseling

MEA-nl zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie uw gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie.

MEA-nl maakt gebruik van de volgende leveranciers (verwerkers) voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • De website is gebouwd en wordt onderhouden door ContentEffect webredactie.
  • De website wordt gehost door Webjongens.
  • Digitale nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp.

Alleen als MEA-nl hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten

U kunt ons altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn dan zullen we die op uw verzoek corrigeren.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Mail naar info@mea-nl.com. We zullen u dan niet meer benaderen voor marketingdoeleinden.

Bezoek op de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Het gaat onder meer om frequentie van uw bezoek, de zoekwoorden die u gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en met welke browser u dit doet. We gebruiken deze gegevens om onze site te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons stuurt.

Bij het inzenden van het contactformulier wordt uw IP-adres geregistreerd. Dit doen we om misbruik van de formulieren te voorkomen.

Cookies

De MEA-nl-site gebruikt drie soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

Functionele cookies

Deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om te bepalen of u ingelogd bent en andere voorkeuren op te slaan.

Analytische cookies

MEA-nl gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.

Andere cookies en trackers

MEA-nl gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor tests en advertenties. Hiermee optimaliseren we onze website en houden we bijvoorbeeld bij welke van onze ingekochte advertenties effectief werken. Daarnaast kunt u cookies verwachten van diverse externe websites, zoals Facebook, YouTube en Twitter, omdat wij inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Mailings

Onze mailings worden verstuurd via MailChimp. Hierin houden wij bij welke links worden aangeklikt en hoe vaak mails worden geopend. Deze informatie gebruiken we voor het optimaliseren van onze mailings.

Wijziging van deze verklaring

MEA-nl kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact

Voor vragen over inzage en wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met . U kunt ook contact met ons opnemen via dit emailadres voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen.

Update: 1 juni 2018