De MEA-Innovator, onze unieke Test Faciliteit

Sinds haar ontstaan in 2012, is MEA-nl vol gericht geweest op maximum gebruik van natuurlijk water. Om te slagen in deze benadering moest een uitdagende doelstelling worden bereikt. Hoe de succesvolle inname van natuurlijk water van alle zoutgehaltes (matrices) te bereiken? Hoe een tank en leidingensysteem te ontwerpen dat aan elke vraag van een klant en reglement kan voldoen? Het antwoord: onze test barge de MEA-Innovator.

Zelfvoorzienende test barge

In 2012 ging de MEA-Innovator ‘in de vaart’ voor het type-goedkeurings (Type Approval/TA) testen van ballast water treatment systemen (BWTS). Het is een aangepaste enkelwandige binnenvaarttanker, ontworpen en uitgerust om elke soort BWTS te kunnen testen. De MEA-Innovator is zelfvoorzienend en heeft alle mogelijke faciliteiten om alle soorten testopstellingen te faciliteren. Ook alle noodzakelijke appatuur en technische middelen voor monitoring en monstername zijn op de barge voor handen. De MEA-Innovator kan naar het watergebied naar keuze (IJsselmeer, Wadden- of Noordzee) worden verplaatst met een duwboot.

Voor elke test cyclus wordt het ingenomen water verder geanalyseerd in ons Hydro-biologische en ons Micro-biologische laboratorium. De vergelijking tussen het ingenomen water (vaak challenge water genoemd) en het geloosde water na behandeling beantwoordt de essentiële vraag: werkt de BWTS – of andere waterbehandeling- effectief?

 

‘Fit for purpose’

Elke BWTS die moet worden getest kan het beste worden geplaatst, vervoerd en aangeleverd in een 20 ft container. De MEA-Innovator kan verschillende BWTS systemen aan boord herbergen om optimaal en snel te kunnen schakelen tussen verschillende projecten.

 

Natuurlijk water: een duizelingwekkende biodiversiteit

MEA-nl’s test activiteiten voor BWTS TA projecten vinden meestal plaats tussen april en november. Daarmee volgen wij de cyclus van het zeeleven. Natuurlijke, seizoenmatige schommelingen en klimaat bepalen namelijk begin, eind en het verloop van het testseizoen. Nederland heeft voor het testen van waterbehandelingssystemen een ideale ligging. Aan de monding van vele, grote rivieren. Een enorme variëteit aan sediment, voedingsstoffen en organisch materiaal worden continu aangevoerd en letterlijk ‘voor onze stoep’ afgeleverd. Tezamen met de duizelingwekkende variëteit die Werelderfgoed De Waddenzee biedt, kan MEA-nl zich geen betere ligging wensen.

 

Water Kruispunt

Onze locatie in Den Oever biedt ons enorme voordelen. Eén van die voordelen kregen we 80 jaar geleden cadeau: de aanleg van De Afsluitdijk. Sinds de 30-er jaren vormde zich hierachter het IJsselmeer: een zoetwaterlichaam van formaat. Een ander groot voordeel krijgen we van Moeder Natuur. De grote instroom van Noordzeewater tussen Texel en het vasteland zorgt ervoor dat we in het westelijk deel van de Waddenzee marien (zout) water kunnen innemen. Aan dit ‘kruispunt van wateren’ kunnen we binnen een zeer beperkte straal water van zeer gevarieerd zoutgehalte en samenstelling innemen. De test barge MEA-Innovator is geheel voor dit doel uitgerust.

 

Geen ‘lopende band werk’

Al heel vaak is het benadrukt. Het testen van BWTS is, net als het ontwerpen hiervan, een multidisciplinaire uitdaging. Kennis en kunde van en over hydrodynamica, fysica, chemie en mariene biologie: ze zijn allemaal essentieel. Het neutraliseren van grote hoeveelheden ballastwater vraagt om een slimme benadering. Dit wordt gereflecteerd door een belangrijk gegeven:

 

‘Voor MEA-nl is elk project maatwerk’