Ontmoet het team van MEA-nl

De kracht van MEA-nl schuilt in ons team. Gedreven mensen uit wetenschap, bedrijfsleven en techniek. Kennis en talent waarmee we u verder helpen met onderzoek en innovatie. We stellen onze teamleden graag aan u voor…
Etienne Brutel de la Rivière MSc

Etienne Brutel de la Rivière MSc

Managing director

Op het snijvlak van marine biologie en techniek innovatieve oplossingen ontwikkelen. Waarmee we zowel de scheepvaartsector als overheden verder helpen in hun taak het zeemilieu te beschermen. Dit vereist een innovatieve testmethodiek, waarbij we systemen onder de meest uitdagende omstandigheden op de proef stellen. En waarbij we ontwikkelaars van (ballast)water behandeling hun systemen nog beter te maken. Dit is de visie van MEA-nl. Aan managing director Etienne Brutel de la Rivière de taak om deze stip aan de horizon scherp in het oog te houden bij alles wat we doen bij MEA-nl. Na zijn studie maritieme bedrijfskunde is Etienne ruim 20 jaar actief geweest in verschillende managementfuncties bij rederijen en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Als een van de oprichters van MEA-nl vormt hij de dirigent van een uniek ensemble specialisten uit uiteenlopende vakgebieden. Met altijd in het achterhoofd: een bijdrage leveren aan het behoud van de aarde voor toekomstige generaties. Etienne is tevens binnen de Nederlandse IMO delegatie actief als adviseur over het ballastwater dossier.
Frank Fuhr Dipl. Biol.

Frank Fuhr Dipl. Biol.

Scientist / Operational director

Wat is de beste manier om de effectiviteit van bijvoorbeeld ballastwater managementsystemen te testen? Op dit nog relatief jonge vakgebied baanbrekend pionierswerk verrichten, dat motiveert bioloog Frank Fuhr. Hij studeerde in 2000 af in de visserijbiologie aan de universiteit van Kiel in Duitsland. Sindsdien is hij betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken, met de impact van menselijk handelen op de marine biologie als rode draad. Frank houdt zich al sinds 2001 bezig met het ballastwater probleem. Hij is als onderzoeker inmiddels betrokken bij 14 typegoedkeuringen van ballastwater managementsystemen. Sinds 2012 is hij medeoprichter van MEA-nl, waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar de effectiviteit van bijvoorbeeld ballastwaterinstallaties. Daarnaast zorgt Frank als operationeel directeur dat wij deze testen ook technisch optimaal kunnen faciliteren.
Aart Wijker

Aart Wijker

Project manager / Superintendent

Aart heeft vrijwel zijn hele werkende leven als scheepswerktuigkundige (machinist) op zee gewerkt. Na de hogere zeevaartschool in Den Helder werd hij machinist bij de Koninklijke Marine. Hij volgde hier verschillende opleidingen. Zijn marine jaren speelden zich voornamelijk af bij de onderzeedienst. Aart ging vervolgens lesgeven en was werkzaam in inspectieteams. Tenslotte voer hij nog een paar jaar op fregatten. Na zijn de marine jaren (waar na vele jaren eervol leeftijdsontslag volgde) bleef het ruime sop lokken en werd hij hoofd scheepswerktuigkundige op het driemast volschip “Clipper Stad Amsterdam”. Vervolgens was hij kort aan de vaste wal werkzaam als kwaliteitscontroleur bij een trapliftenfabrikant. Hij keerde terug naar zee om vijf jaar lang als hoofd scheepswerktuigkundige op de driemastschoener “Eendracht” werkzaam te zijn. Daar sloot hij zijn werkperiode af als superintendent. Sinds 2017 geeft Aart op parttime basis les op de zeevaartschool in Enkhuizen.
Omdat de roep van de zee nog altijd sterker lokt dan de geraniums behoeft Aart’s stap naar MEA niet heel veel uitleg. Aart staat volledig achter de scherper wordende regelgeving op milieugebied en de doelstellingen van MEA-nl. Hij hoopt met zijn kennis en ervaring een belangrijke meerwaarde voor het team van MEA-nl te kunnen zijn.
Lia Visser BSc

Lia Visser BSc

Project manager

Lia studeerde in Groningen af op International Facility Management. Ze kijkt terug op een veelzijdige studie die haar al op veel plekken bracht. Zo liep ze stage bij een bedrijf in Suriname en heeft ze in Oostenrijk haar kennis in business administration verdiept. Verder heeft ze voor haar afstudeerstage een internationaal marktonderzoek gedaan. Het schakelen tussen culturen, bedrijfsmensen en systemen is dus een vaardigheid die Lia al jong leerde. Ze floreert daarom ook in een internationale omgeving. Lia is een duizendpoot, die een transparante en efficiënte bedrijfsvoering belangrijk vindt.
Astrid Hoogstraten

Astrid Hoogstraten

Scientist / Project Manager

Op basis van wetenschap een verschil kunnen maken in hoe mensen omgaan met de planeet, dat is altijd het doel geweest van Astrid. Tijdens haar studie mariene biologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen ontwikkelde ze een grote interesse in fytoplankton en mariene chemie. Ze ging mee op diverse wetenschappelijke cruises en veldwerk locaties verspreid over de hele wereld. De liefde voor de oceanen ging niet meer weg en na haar studie volgde onderzoek naar de effecten van toenemende CO2 concentraties op marien fytoplankton. Na een paar jaar de focus op haar gezin te hebben gelegd ging ze op zoek naar een nieuwe plek waar ze een verschil kan maken en kan bijdragen aan milieubescherming. Bij MEA-nl heeft ze die gevonden en kan ze haar kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.

Alexander Kesteloo

Alexander Kesteloo

Lab technician

Alexander studeerde chemie aan het MBO Nova College in Beverwijk. Hij werkte daarna bij verschillende bedrijven in de voedings- en farmaceutische industrie. Alexander zocht én vond een nieuwe sprankelende uitdaging bij MEA-nl. Gefascineerd door marien leven, is elke dag een interessante leer dag. Met veel genoegen bemant hij dan ook één van de ‘kloppende harten’ van MEA-nl: het laboratorium. Gezien zijn ervaring kan hij hier veel nieuwe en frisse ideeën aanleveren. In zijn vrije tijd is Alexander vaak als vrijwilliger te vinden bij Judowedstrijden en ook houdt hij van darten. Tevens brengt hij zijn vrije uurtjes door met het fokken van het kattenras Main Coon.
Janneke Pietersma

Janneke Pietersma

Lab technician

Janneke heeft zich na de middelbare school acht jaar met hart en ziel ingezet in de ouderenzorg. Ze besteedde bij het ‘Werk En Leren’ programma naast alle drukke zorgtaken ook veel aandacht voor de persoonlijke noot. Dit tekent Janneke ook als professional en laboratorium analist / assistent bij MEA-nl. Daarbij komt dat Janneke’s interesse in biologie en levensvormen al begon op de basisschool. Tijdens en na de lessen biologie tekende ze volop vogels na en verdiepte zich al in gebieden als anatomie en pathologie. In de laboratoria van MEA-nl, met name het micro biologisch lab, is zij dus helemaal op haar plek. Een best logische route dus dat Janneke via ouderen- en gezondheidszorg nu terecht is gekomen bij het analyseren van leven in zee en water. Direct van Janneke zelf komt ook de uitspraak: ‘Het Laboratorium Is Mijn Tweede Huis’.
Inge Zomerdijk

Inge Zomerdijk

Lab Technician

Inge groeide op in een druk draaiende boerderij op een steenworp afstand van MEA-nl. Als kind werd het reilen en zeilen van een agrarisch bedrijf en veehouderij haar met de paplepel ingegoten. Haar echte interesse bleek echter in de microbiologie te liggen. Haar keuze voor MBO Life Sciences in Leeuwarden was daarom een logische. Dit maakt Inge uitstekend inzetbaar op de verschillende laboratoria van MEA-nl. Zowel de analyse van plankton in water, als de nog veel kleinere bacteriën en virussen zijn helemaal Inge’s vak- en leergebied.
Thomas Oudeboon

Thomas Oudeboon

Data Controller

Thomas volgde de HBO lerarenopleiding Aardrijkskunde in Amsterdam. Ook al had biologie zijn interesse, aardrijkskunde leek hem toch een verstandiger keuze. Na een jaar lesgeven bleken de lesonderwerpen zo interessant dat Thomas het niet bij lesgeven wilde laten. Tijdens zijn baan als facilitair medewerker bij ECN te Petten dwaalde zijn aandacht prettig af richting energieopwekking. De bal rolde verder richting het geologisch vakterrein. Bij ingenieursbureau Terrascan deed hij bodem- en wateronderzoek en tekende landkaarten (2D tekeningen met grond- en water profielen). Hier behaalde hij meerdere certificaten voor het doen van bodem- en wateronderzoek. Maar, zoals meerdere mensen bij MEA-nl bleef Thomas ‘gebiologeerd door de biologie’. Hij kwam medio 2017 het team versterken als data-analist. Thomas werkt met veel plezier aan een van de kernproducten van MEA-nl: betrouwbare meetgegevens en datastromen.
Nicole Rienstra-Smit

Nicole Rienstra-Smit

Office Manager

Als u belt met MEA-nl, is de kans groot dat u haar aan de lijn krijgt: Nicole studeerde aan de Fashion Business School in Heemstede en daarvoor aan het ondernemerscollege. Hierna was ze werkzaam in verschillende commerciële functies in de mode-branche, bij een regionale krant en bij een drukkerij. Nicole floreert, zoals ze het ook zelf zegt, als de druk toeneemt. Samen met Erzsébet vormt ze de ‘handen aan het administratieve stuur’ van MEA-nl. In de waterrijke omgeving van MEA-nl voelt ze zich als een vis in het water met het regelen en organiseren van vele uiteenlopende zaken. Buiten de werkuren bij MEA-nl is Nicole actief als handbalcoach bij de F1 van het jeugdteam Tonegido.
Erzsébet Visser

Erzsébet Visser

QA Officer

Erzsébet Visser houdt van variatie en uitdaging. Zij deed eerder administratieve ervaring op bij een advocatenkantoor. Bij MEA-nl begon ze in 2013 haar carrière als office manager en geniet daar met volle teugen van. Erzsébet is leergierig, slagvaardig en flexibel. Ze heeft geen last van 9-tot-5-mentaliteit en trekt graag zaken naar zich toe. Daar geven we haar bij MEA-nl dan ook alle ruimte voor. Eind 2016 werd haar een nieuwe uitdaging geboden, de functie voor quality officer kwam vrij en hierin wil zij zich graag verder ontwikkelen. Erzsébet wordt hierin bijgestaan door Rob en Etienne. Hiernaast assisteert zij Nicole indien nodig en neemt zij een deel van de eindredactie van de onderzoeksrapporten voor haar rekening. Met nog drie thuiswonende, studerende kinderen hoeft Erzsébet zich, naast de werkzaamheden bij MEA-nl, ook niet te vervelen.
Dr. Cato ten Hallers-Tjabbes FRIN

Dr. Cato ten Hallers-Tjabbes FRIN

Advisory board

Marine bioloog Cato ten Hallers-Tjabbes heeft een indrukwekkende staat van dienst. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich met name op de effecten van menselijk handelen op het zeemilieu. Maar daarmee houdt het niet op voor Cato. Zij gebruikt haar kennis om deze bedreigingen op de agenda te krijgen bij de politiek en internationale organisaties. Zoals de IMO, waar zij de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) vertegenwoordigt. Door bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en politiek weet Cato beleidsprocessen in gang te zetten. Met als doel: het zeemilieu te beschermen tegen schadelijke invloeden. Zo staat Cato mede aan de basis van internationale regelgeving op het gebied van antifouling en ballastwatermanagement. Ook vraagt zij aandacht voor de negatieve effecten van geluid op het onderwatermilieu.
Bij MEA-nl herkent Cato zich in de ideeën, het lef en de brede expertise van het team. Met haar kennis van marine biologie, haar politieke ervaring en netwerk vormt Cato voor ons een buitengewoon waardevol klankbord.