Microbiologisch laboratorium

Microbiologisch Laboratorium

Invasieve soorten kunnen veel ecologische schade veroorzaken. Ook de kleinste levensvormen zoals bacteriën en virussen (pathogenen) vormen een potentieel gevaar. Een gevaar voor de biodiversiteit, maar ook een sluipweg voor de verspreiding van ziektes als Cholera en andere pathogenen. De analyse van deze microben is de uitdaging van ons microbiologisch laboratorium.

Microben en bacteriën: belangrijke focus in regelgeving

Type Approval (TA) van Ballast Water Treatment Systems (BWTS), Ship Compliance BWTS testen voor bijvoorbeeld de Amerikaanse VGP (Vessel General Permit). Het zijn maar enkele voorbeelden van regels die aandringen op een grondige analyse van microbiologisch leven.

BWTS Type Approval projecten

Zowel de IMO Ballast Water Management Code als het Amerikaanse ETV protocol vereisen analyse van bacteriën en microben. Bij de vele TA-BWTS projecten die we uitvoeren, hebben we als doel deze testen zoveel mogelijk zelf uit te gaan voeren on ons microbiologisch laboratorium. Daarom werken we hard aan validatie en ook toekomstige accreditatie van deze analyses.

Microbiologische analyses

Onze focus bij microbiologische analyses ligt op de ‘indicator microbes’ zoals die zijn gereguleerd in de geldende ISO en EPA standaarden. Heterotrofe bacteria, E. coli, enterococci, Legionella en V. Cholerae zijn allen bacteria waarvoor wij analyses verzorgen.

Indien nodig, maken we nodig gebruik van ons uitgebreide network van third-party laboratoria. Hierin zijn we door onze vele TA-BWTS projecten ook zeer ervaren.

Groei naar andere sectoren

Neutralisatie van levende aquatische organismen is natuurlijk niet beperkt tot de BTWS en scheepvaartsector. Landbouw, de vrije tijdssector (bijv. zwemwater reiniging), drinkwater en de (schelpdier)visserij hebben vergelijkbare uitdagingen. Zowel ons microbiologische als ons hydro-biologische lab willen wij in de toekomst in grotere mate inzetbaar maken voor dergelijke analyses.

Onze ervaring buiten de BWTS-TA industrie omvat onder meer een zwemwater reinigingsproject en zuivering van proceswater bij de schelpdier visserij. Ook voeren we met grote regelmaat filtertesten uit voor de BWTS industrie, die van grote waarde kan zijn bij andere toepassingen van waterbehandeling.

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een weergave van de geaccrediteerde analyses door de RvA vindt u op ons certificaat en een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.