Hydro-biologisch laboratorium

Al vele Jaren is ons hydro-biologisch lab het ‘kloppende hart’ van al onze activiteiten. Een volledig toegerust, modern laboratorium in onze vestiging in Den Oever. Hier voeren we een grote variëteit aan (an)organische, biologische en chemische analyses uit. Als wereldspeler op het gebied van Ballast Water Management (BWM) analyses, werken we hard aan het behouden en versterken van deze marktpositie. Maar, onze doelen en ambities reiken verder.

Zoektocht naar waterleven

Het testen van de effectiviteit van Ballast Water Treatment Systems (BWTS) op zeeschepen op alle zoutgehaltes. Met als doel de verspreiding en effecten van invasieve soorten te beperken. Een enorme, wereldwijde uitdaging. Wereldwijd omdat de scheepvaart mondiaal opereert en in alle mogelijke zee- en kustgebieden. Maar het heeft ook geleid tot een boeiende zoektocht naar leven in water.

Grote variatie aan analyses

De lijst van water parameters die het leven in water bepalen is lang. Onze lijst van analytische parameters weerspiegelt deze variatie. Onze water analyses ‘in vogelvlucht’:

  • Biologische analyses: levende en dode organismen: in de enorme soorten van de wateren in onze omgeving bemonsteren en analyseren we alle organismen – zoöplankton en fytoplankton- van 10 micrometer tot alles groter dan 50 micrometer. Voor elk mogelijk zoutgehalte, zoet, brak en zout;
  • Hydro-gerelateerde analyses, niet levend materiaal bepalend voor levende organismen en biologie: Van de rijke variëteit aan vaste stoffen in het sedimentrijke omgevingswater, van chemische bestanddelen tot aan (on)opgeloste organische stoffen en nutiënten. Wij kunnen alle relevante niet-biologische bestanddelen analyseren in ons hydro-biologische lab. Zo nodig werken wij samen met ons wijdere laboratorium netwerk.

Kijk hier voor de accrediteerde analyses bij de Raad Voor Accreditatie

Alle bovengenoemde water parameters zijn bepalend voor de effectiviteit voor waterbehandeling als geheel. In onze naam hydro-biologisch laboratorium zijn al deze aspecten verenigd.

Evolutie van analytische methoden

Als een van de leidende en meest ervaren test faciliteiten voor BWTS, heeft MEA-nl ook de ambitie om de analytische methoden te verbeteren. Mariene biologie (biologie van brak en zout water) is een relatief jong gebied en vereist hoog ontwikkelde technologie.

Een voorbeeld hiervan zijn onze werkzaamheden op het gebied van flowcytometrie in ballastwateranalyses. De nadruk ligt hier op betrouwbaarheid en hoge zekerheid van analytische data.

Wij zijn zeer actief om deze analysemethode geaccepteerd en erkend te krijgen in internationale regelgeving. Klik hier voor onze activiteiten binnen de IMO op dit vlak.

Al onze analytische technieken vallen onder ons Quality Assurance systeem en validatie.

Groei naar andere gebieden

Neutralisatie van levende organismen in water vindt natuurlijk ook buiten de BWTS markt en scheepvaart plaats. Landbouw, de vrije tijds industrie (bijvoorbeeld zwemwater), drinkwater en de (schelpdier)visserij staan voor vergelijkbare uitdagingen. Dit is ook het aandachtsgebied voor ons microbiologische lab.

Onze ervaring en kennis buiten de BWTS markt bestaat onder meer uit projecten met UV behandeling van zwemwater en de schelpdiersector. Onze diensten zijn beschikbaar voor een grote variatie van water analyse en behandeling.

 

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een weergave van de geaccrediteerde analyses door de RvA vindt u op ons certificaat en een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.