Onze wateranalyses staan tot uw beschikking

MEA-nl (Marine Eco Analytics) is een commerciële en onafhankelijke testfaciliteit met twee laboratoria. Wereldwijd zijn wij een van de ‘key players’ op het gebied van ballastwater management (BWM) voor zeeschepen. MEA-nl gebruikt natuurlijk beschikbaar omgevingswater voor haar testen. Onze missie is om onze activiteiten uit te breiden zowel binnen het veld van BWM, als naar de vele andere vormen van waterbehandeling. Met als doel de biodiversiteit van onze wateren te behouden.

Onze kwaliteitssystemen: onze ‘permit to operate’

Ons bedrijf en bedrijfsprocessen zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd bij Lloyd’s Register. Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC) staan centraal in onze dagelijkse activiteiten, op alle niveau’s. Een deel van de analyses van ons hydro-biologisch laboratorium zijn gecertificeerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA).

Moeder Natuur is onze gids

Gebruik van natuurlijk omgevingswater is deel van ons DNA. Het MEA-nl team is al meer dan 15 jaar betrokken bij het testen van ballastwater van zeeschepen. Wij zijn er van overtuigd dat natuurlijk omgevingswater, met al haar biodiversiteit, de beste uitdaging vormt voor Ballast Water Treatment Systems (BWTS). Op onze strategische locatie in Den Oever, hebben we beschikking over drie typen natuurlijk water: zoet IJsselmeerwater, brak water uit de Waddenzee en zout, marien Noordzeewater. Water van alle zoutgehaltes dus, met een rijke samenstelling aan sediment en leven.

Onze Testfaciliteit: MEA-Innovator

Met onze test barge MEA-Innovator, kunnen we op flexibele basis schakelen tussen drie zoutgehaltes, gedurende het gehele test seizoen. Dit rijk gevarieerde omgevingswater is zeer representatief voor de uiteenlopende omstandigheden op locaties waar zeeschepen ballastwater innemen. Hierdoor kunnen wij elke BWTS – of andere waterbehandelingstechnologie- testen onder vrijwel elke gewenste omstandigheid.

De MEA-nl Laboratoria: gericht op een breed scala van watereigenschappen
De MEA-nl laboratoria zijn ingedeeld volgens twee typen van analyse:

Analyses kunnen worden uitgevoerd op alle mogelijke zoutgehalten (matrices). Voor zowel onze testfaciliteit als onze laboratoria, passen wij de hoogst mogelijke technische standaarden toe. In de markt van ballastwater en BWTS waar MEA-nl en haar team actief is, waren wij al betrokken bij meer dan 25 Type-Goedkeuring projecten.

Uitgebreid Expertise Netwerk

MEA-nl werkt samen met een groot netwerk van ‘third-party laboratories’ en toeleveranciers. Ons netwerk reikt via partners in Europa tot aan Noord-Amerika en Zuid-Azië. Deze samenwerkingen zijn essentieel voor onze slagkracht bij BWTS projecten.

Ons uitgebreide ‘track record’ van Type Approval (TA) testen voor BWTS heeft ons team de veelzijdige ervaring gegeven die de mondiale ballast water en scheepvaartsector vereist.

Ballastwaterbehandeling: waarom?

In onze tijden worden talrijke waterorganismen in miljarden tonnen ballastwater over onze oceanen vervoerd. Deze soorten veroorzaken vaak schadelijke introducties met in veel gevallen grote en onomkeerbare effecten voor de ecosystemen van onze oceanen en kusten, onze economie en onze gezondheid.

Om deze effecten te beperken is de IMO Conventie voor ballastwater management in 2017 in werking getreden. De conventie heeft als doel de verspreiding van invasieve soorten te beperken. Een belangrijkste element van de conventie is verplichte ballastwaterbehandeling door een BWTS met type goedkeuring. Als belangrijke maritieme regio hebben de Verenigde Staten in 2010 het ETV protocol in het leven geroepen. Dit protocol bepaalt dat elk schip dat Amerikaanse wateren binnenvaart een US Coast Guard Type Approved BWTS geïnstalleerd moet hebben. De documentaire ‘Invaders From The Sea’, een samenwerking van de IMO en de BBC, geeft een prachtig overzicht van het probleem van het probleem van invasieve soorten en mogelijke oplossingen. Klik hier om de film te bekijken.

 

 

 

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een weergave van de geaccrediteerde analyses door de RvA vindt u op ons certificaat en een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.

As BWC enters into force, focus will be on-board practice

Decades ago when the first discussions started globally, the Ballast Water Convention (BWC) entered into force on 8th...

Completely renovated ‘MEA Innovator’ ready for new test season

MEA-nl’s test activities for ballast water Type Approval (TA) testing usually takes place from April to November. This...

Laboratory MEA-nl recieves ISO 17025 Certification

On May 25th, MEA-nl has been accredited according the ISO/IEC 17025 Laboratory standard. We are very proud of this...

Wat is uw uitdaging?

At MEA-nl, a dedicated team of water analysis specialists is at your disposal. What can we achieve for you?