Type Approval (TA) testen van Ballast Water Treatment Systems (BWTS)

Net zoals met de aanschaf van een nieuwe auto, moeten ballast water treatment systems (BWTS) een Type Goedkeuringscertificaat (Type Approval/TA) krijgen voordat ze de markt op kunnen. De mondiale (De ballastwater conventie en BWM code van de IMO) en Amerikaanse reglementen (US EPA ETV) bepalen het beleid op dit vlak.
Testen op het wereldwijd voldoen aan regels voor ballastwaterbehandeling aan boord is om meerdere redenen een grote uitdaging:

• Uitdagend op reglementair niveau, omdat er zowel wereldwijde (IMO) als regionale (US Coast Guard) verschillen zijn;
• Biologisch uitdagend, omdat ecologische omstandigheden in sterk verschillende zee- en kustgebieden moeten worden nagebootst om een test voldoende uitdagend te maken;
• Op technologisch gebied uitdagend, omdat de gekozen behandelingsmethode van de fabrikant toereikend moet presteren in overeenstemming met de geldende reglementen.

 

Type Approval testen: Land-Based en Ship-Board

Alle BWTS moeten land-based en ship-board testen uitvoeren voor Type Approval. Testen voor TA moet gebeuren volgens de geldende mondiale (IMO) en regionale (US Coast Guard en EPA) reglementen. Relevante IMO procedures die gelden voor alle BWTS zijn de BWMC (Code for approval of ballast water management systems Res. MEPC.300(72)) en voor de Amerikaanse normen the ETV protocol (Generic Protocol For The Verification Of Ballast Water Treatment Technology, EPA 2010). Beide reglementaire regimes bevatten twee type testen:

‘Land-Based’ testen, om biologische effectiviteit en gerelateerde parameters te testen, moeten meerdere test runs worden uitgevoerd op drie typen saliniteit: zoet, brak en zout water. MEA-nl voert deze testen uit door natuurlijk omgevingswater in te nemen van het IJsselmeer (zoet), de Waddenzee (brak) en de Noordzee (zout). Onze testfaciliteit de MEA-Innovator is volledig toegerust voor deze taken;

‘Ship-Board’ testen, om adequaat functioneren van de BWTS in de praktijk te bewijzen. Hiervoor moet de BWTS geïnstalleerd en in werking gesteld worden op een varend schip.

 

Active Substances

Een groot deel van de wereldwijd beschikbare BWTS maken gebruik van Active Substances (AS: chemicaliën). De meest gebruikte AS zijn chloor en ozon. Omdat ballastwater bij lozing nog steeds chemische bestanddelen kan bevatten, ontstaat mogelijke schade aan het milieu. Daarom moeten BWTS op toxiciteit worden getest. Binnen de IMO reglementen, gelden de volgende guidelines (richtlijnen);

• Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9), resolution MEPC.169(57);

• ‘The revised methodology for information gathering and conduct of the work of the GESAMP Ballast Water Working Group (GESAMP-BWWG, BWM.2/Circ.13)’. Deze expertgroep beoordeelt de nieuwe aanvragen voor TA en adviseert het Marine Environmental Protection Committee (MEPC) van de IMO over goedkeuring. De methodologie beschrijft hoe toxiciteitstesten moeten worden uitgevoerd voor Basic en Final Approval.

Volgens Amerikaanse US Coast Guard en EPA reglementen zijn de volgende beleidsstukken relevant:

• Generic protocol for the verification of ballast water treatment technology: ETV Protocol (EPA 2010);

• Appendix J to the VGP 2008: Procedure for Whole Effluent Toxicity Testing of Ballast Water.

 

Whole Effluent Toxicity (WET) en Disinfection by-products (DBP)

Zowel de Ballast Water Management Code (BWMC) van IMO als het ETV protocol (en VGP 2008) reglementen schrijven twee typen testen voor:

• Whole Effluent Toxicity (WET) tests, waarbij een toxicologische testen moet worden uitgevoerd met verschillende soorten en testwater van verschillend zoutgehalte (saliniteit);

• Disinfection by-products (DBP) testing, waarbij chemicaliën en reactie products (biocidal residues) worden geanalyseerd na toevoeging van chemische toevoegingen (AS).

 

MEA-nl’s diensten bij BWTS Type Approval

MEA-nl en haar wijdverbreide (inter)nationale network kan alle gerelateerde diensten aan BWTS leveren. Voor zowel BWTS met als zonder gebruik van chemicaliën (AS). Ons totale dienstenpakket omvat:

1. TA projecten volgens IMO en US ETV regelgeving; waarbij we de geldende regels voor beide regelgeving combineren in een testproject. In veel gevallen is deze aanpak zowel tijdsefficiënt als kosten-effectief;

2. TA projecten volgens of IMO of US ETV regelgeving; hierbij kunnen we de testen voor één van deze regimes uitvoeren. Deze optie wordt vaak gekozen als een deel van de testen al bij een andere testfaciliteit zijn uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een aparte WET/DBP test of een aparte land-based ship-board test;

3. Pre Tests / bench-scale / R&D tests; Dit is een test op kleine schaal voorafgaand aan een uitgebreider TA project. Hierbij streven we ernaar uw BWTS systeem de grootste kans op succes te geven bij verdere TA. De restulaten uit deze testen kunnen ook gebruikt worden voor Basic Approval bij een BWTS die gebruik maakt van chemicaliën.

Toelichting bij 1 en 2.
Bij TA-projecten voor US Coast Guard ETV goedkeuring (optie 2- US ETV) is samenwerking met een Independent Laboratory (IL) verplicht. De IL dient het TA testproject uiteindelijk in bij de US Coast Guard ter goedkeuring. Hierbij heeft MEA-nl een rol als sub-laboratory. Voor recente en komende TA projecten fungeert Lloyd’s Register EMEA als IL.
Voor TA projecten volgens IMO regels is tussenkomst van een IL niet nodig. Voor dergelijke testprojecten werken we al vele jaren samen met verschillende nationale maritieme authoriteiten (vlaggestaten). De laatste 15 jaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt met de vlaggestaten Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Griekenland.
Bij een gecombineerd testproject (1), is de tussenkomst van een IL dus wel benodigd vanwege de Amerikaanse reglementen.

 

Meer weten over Type Approval (TA) testen van Ballast Water Treatment Systems (BWTS)?