Ship Compliance testen van Ballast Water Treatment Systems

 

Vele jaren van Ballast Water Type Approval (TA) testen van ballastwaterbehandelingssystemen zijn voorbijgegaan. De enorme uitdaging is om deze systemen te plaatsen op meer dan 50.000 wereldwijd opererende schepen. Een nog grotere uitdaging is om zeker te stellen dat deze systemen ook daadwerkelijk functioneren. Nu en voor de lange termijn. Dit is het aandachtsgebied van Ship Compliance testen.

Biological Efficacy (BE) – installatie en survey

Een TA certificaat is geen garantie voor een goede werking van uw BWTS onder alle omstandigheden. Om het goed functioneren van uw systeem binnen de wettelijke normen te garanderen, kunnen controlemonsters genomen worden voor nadere analyse.  Dit kan gebeuren tijdens reguliere controles of op elk gewenst moment in de haven. Bij een BE test aan boord kunnen wij de volgende diensten verlenen:

·        Bemonstering volgens de geldende IMO (Guidelines 2) en US Coast Guard reglementen;

·        Analyse van biologische parameters en micro-organisms (bacteriën) zoals genoemd in de VGP en IMO Ballast Water Management Code (BWMC), en IMO Res.MEPC.300(72);

·        Aanvullende parameters die een indicatie geven van de effectiviteit van de BWTS (zoals filters, instellingen van UV behandeling, dosering van chemicaliën/AS); en

·        Root cause analysis van eventuele problemen die optreden.

Disputen en claims

Vanwege onze uitgebreide ervaring met BWTS systemen kunnen wij u ook assisteren in het geval van een dispuut of claim. Onze gefundeerde kennis van wetenschap en beleidsontwikkeling op dit gebied zorgt ervoor dat wij u hierin goed kunnen assisteren.

Vessel General Permit (VGP) testen

De Amerikaanse reglementen vereisen regelmatige testen met geïnstalleerde BWTS. Deze staan in de Vessel General Permit regelgeving (VGP 2013). Deze is ingesteld door de US Environmental Protection Agency (EPA). Gedurende 2020 zal deze worden omgezet naar de Vessel Incidental Discharge Act (“VIDA”). De VGP 2013 regels zullen tot die tijd in werking blijven.

Er zijn vier niveau’s van VGP testen. De VGP bestaat naast ballastwater testen ook nog andere watertesten:

1. General VGP BWM Compliance Test (biologische monitoring): voor alle schepen die Noord-Amerikaanse wateren betreden moeten de biologische parameters total heterotrophic bacteria, E. coli en Enterococci bemonsterd en gerapporteerd worden.

2. All Inclusive VGP Ballast Water Compliance Test (inclusief special regelgeving US staten): het ETV (EPA 2010) protocol geeft aan dat in de staten New York, Michigan, Minnesota en Wisconsin nadere analyses zijn vereist voor:

a. de groep van organisms in de size class ≥ 50 micron per m3;

b. de groep van organismen in de size class 10-50 micron per m3; en

c. V.Cholerae met een lozingsnorm van 1 cfu/100mL en analyse van micro-organismen (indicator microbes/ bacteria);

3. VGP BWM Compliance Biocidal Residues Test  Als een BWTS gebruik maakt van van chemicaliën (AS/active substances) dan is monitoring en rapportage van restanten (residual biocides) maar ook reactieproducten (biocide derivatives) verplicht.

4. Andere VGP watertesten.  VGP 2013 bevat ook reglementen voor het monitoren van andere waterparameters en lozingen, zoals bilgewater,  effluent van and oil water separators en grey water.

Voor 3 zijn wij momenteel een geheel dekkend service-pakket te ontwikkelen.

 

‘One stop shop’ water analyse

MEA-nl kan u diverse water analyses leveren. Ballastwater analyse vormt een extra inspanning op de toch al hoge berg regelgeving. Daarom bieden wij u een ‘one stop shop’ service voor uw wateranalyses. Door onze eigen laboratoria maar ook ons wijdverbreide netwerk met andere laboratoria kunnen wij u naast ballastwater ook analyses verzorgen op bijvoorbeeld legionella, E.coli of de andere genoemde analyses zoals genoemd onder niveau 4.

Meer weten over Ship Compliance testen van Ballast Water Treatment Systems?