Wij onderzoeken water

Als MEA-nl staan wij voor meer dan 15 jaar ervaring in wateranalyses. We waren betrokken bij de vorming van het wereldwijde ballastwater verdrag. Nu , met ons Hydro Lab (voor biologische en anorganische analyses) en Micro Lab (analyses van bacteriën en microben) zijn we klaar om onze kennis, ervaring en diensten beschikbaar in te zetten in de volle breedte van water analyses en onderzoek.

Ballastwater management

Onze diensten voor typegoedkeuring van ballastwater behandelingssystemen zijn niet gelimiteerd tot technisch en reglementair correcte uitvoering. Als testinstituut en laboratorium goedgekeurd om wereldwijde (IMO) en Amerikaanse (EPA ETV en Vessel General Permit) testen uit te voeren, begeleiden wij uw testproject met onze uitgebreide ervaring. Ervaring en kennis om de werking van uw  behandelingssysteem in de praktijk zo goed als mogelijk is te doen slagen.

Uw toegewijde waterlaboratorium

MEA-nl (Marine Eco Analytics) is een commercieel en onafhankelijk testbedrijf, bestaande uit een mobiele testfaciliteit (het testschip MEA Innovator) en twee laboratoria. Globally, we are one of the key players in the field of ballast water treatment for sea-going ships. MEA-nl uses naturally available, ambient water for all its testing purpose. An important mission for the forthcoming years is to expand our activities both within the ballast water industry and other water treatment purposes.

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.

Ballastwater analyses

MEA-nl has been performing Type Approval (TA) projects for ballast water treatment systems for more than 15 years. This included more than 30 ballast water treatment systems.

Besides this, we are able to perform Vessel General Permit sampling on-board of vessels. We have already succesfully performed VGP analyses for vessels using ballast water treatment without use of active substances (such as UV treatment).

Maritime solutions

Prevention of invasive species also priority in shellfish industry

It is well-known fact that the shell-fish industry contributes significantly to the world-wide introduction of harmful species. National and regional (European) regulations have been established to regulate this major ‘vector’ of invasive species. Another industry area where MEA-nl aims to make its contribution to the protection of our worlds’ oceans, rivers and coastlines.

Fishery solutions

Control of clean and safe swimming water

As an alternative to chlorine, UV water treatment has increased as a swimming pool water cleaning method. MEA-nl has performed a project to further improve UV application.

Leisure solutions

Team MEA-nl is dedicated to your water analysis challenge What’s your water challenge?

At MEA-nl, a dedicated team of water analysis specialists is at your disposal. What can we achieve for you?

Get in touch

Nieuws