Uw toegewijde water laboratorium

MEA-nl (Marine Eco Analytics) is een commercieel en onafhankelijk testbedrijf, bestaande uit een testfaciliteit, MEA-Innovator en twee laboratoria. Wereldwijd zijn we een van de key players op het gebied van ballast water management (BWM) voor zeeschepen. MEA-nl gebruikt natuurlijk beschikbaar water voor al haar testen. Een belangrijke missie is bredere inzet van onze diensten in de BWM markt, en onze activiteiten uit te breiden naar de volle breedte van watertoepassingen.

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een weergave van de geaccrediteerde analyses door de RvA vindt u op ons certificaat en een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.

Testfaciliteit

Met onze testfaciliteit de MEA-Innovator nemen wij water in van drie verschillende zoutgehaltes. Hiermee kunnen wij aan praktisch elke waterbehandelingsvraag  voldoen.

Hydro-biologisch laboratorium

Ons hydro-biologisch laboratorium is een volledig uitgerust, modern laboratorium. Hier voeren we een grote variëteit aan analyses uit op (an)organische, biologische en chemische parameters.

Microbiologisch laboratorium

Analyse van micro-organismen is de kernactiviteit van ons microbiologisch laboratorium. Dit is ook een belangrijk deel van onze BWTS Type Approval en Ship Compliance testprojecten.

Nieuws