Uw water analyse

Wat zit er in uw water? Welke organismen, welk organisch materiaal en in welke hoeveelheden? Een duizelingwekkende lijst van mogelijke parameters waaronder plankton, bacteriën en sediment. MEA-nl staat voor meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van water analyse. Op water van alle zoutgehaltes. Wij verzekeren u van een realistische en uitdagende test voor uw watertoepassing.

MEA-Innovator: onze test faciliteit

Testing of Ballast Water Treatment Systems (BWTS) is our main activity. Over the past 15 years, we have been challenging and testing BWTS according to the global (IMO) and North American (US Coast Guard) regulations. Ensuring the provision of BWTS for all 50,000 sea going ships world-wide is the challenge we are part of. Protection of the biodiversity of our oceans and coasts is our ultimate goal.

Uw toegewijde water laboratorium

MEA-nl (Marine Eco Analytics) is een commercieel en onafhankelijk testbedrijf, bestaande uit een testfaciliteit, MEA-Innovator en twee laboratoria. Wereldwijd zijn we een van de key players op het gebied van ballast water management (BWM) voor zeeschepen. MEA-nl gebruikt natuurlijk beschikbaar water voor al haar testen. Een belangrijke missie is bredere inzet van onze diensten in de BWM markt, en onze activiteiten uit te breiden naar de volle breedte van watertoepassingen.

ISO 17025 Gecertificeerd Laboratorium

Volgens onze accreditatie door de Raad Van Accreditatie (RvA), voert MEA-nl de volgende analyses uit:
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen op ons laboratorium
  • Bepalen van het gehalte aan onopgeloste stoffen. Filtratie op locatie van Test Faciliteit, analyse op het laboratorium
  • Kwantitatieve bepaling van de dichtheid van ciliaten (10-50 micrometer) in water

Een weergave van de geaccrediteerde analyses door de RvA vindt u op ons certificaat en een verdere beschrijving van onze scope vindt u hier.

Test Faciliteit

Met onze test barge MEA-Innovator faciliteren we de inname van natuurlijk water van alle zoutgehaltes: zoet, brak en zout. Hiermee kunnen we aan vrijwel elke vraag vanuit regelgeving en de klant voldoen.

Hydro-biologisch laboratorium

Ons Hydro-biologisch laboratorium is een volledig toegerust, state of the art laboratorium waar we een grote variatie aan analyses uitvoeren op biologische bestanddelen, (an)organisch materiaal, sediment en chemicaliën.

Micro-biologisch laboratorium

Als deel van Type Approval en Ship Compliance BWTS testen, is de analyse van bacteriën en microben een belangrijk specialisme van ons Micro-biologisch laboratorium.

Nieuws